NOVA Data límit
26 de juliol

III Jornades d'investigació artística en música dels Pirineus